2018-2019 Spelling Star Competition

2019-06-13 (星期四)
活動類別:課程發展¦英文
The students performed well in the competition. Let’s see their results and photos.

2018-2019 Spelling Star Competition

The students performed well in the competition.  Let’s see their results and photos.

19 Oct 2018

P.5 Spelling Star Competition

 

Champion

1st runner-up

2nd runner-up

Merit

P.5

5E Yeung Tsz Lok Karson

5D Chung Ho Ki

 

5B Chan Hin Ying

5A Wan Cheuk Man

5C Fu Hui Maan

 

4 Jan 2019

 

 

P.6 Spelling Star Competition

 

Champion

1st runner-up

2nd runner-up

Merit

P.6

6D Leung Fantine

6E Lam Hoi Lun

6B Tsang Pak Hei

6C Leung Wing Hay

6A Chang Nok Ching

 

 

29 Mar 2019

P.4 Spelling Star Competition

 

Champion

1st runner-up

2nd runner-up

Merit

P.4

4E Leung Quincy

4D Chan Shun Yiu

4C Ng Wing Tung

4A Wong Kok Yin

4B Lam Ching Hei

 

12 April 2019

P.3 Spelling Star Competition

 

Champion

1st runner-up

2nd runner-up

Merit

P.3

3D Li Lechen

3E Kalista Chan

3A Lai Nim Chi

3B Wong Cheuk Ling

3C Chan Lucas

 

 

3 May 2019

P.2 Spelling Star Competition

 

Champion

1st runner-up

2nd runner-up

Merit

P.2

2B Tong Hui Yin

 

2C Saejie Chun Lok

2A Cheung Yat Long

2D Lee Siu Tung

2E Chan Yau Yung

 

10 May 2019

P.1 Spelling Star Competition

 

Champion

1st runner-up

2nd runner-up

Merit

P.1

1E  Fong Yin Pok

 

1C Wong Ming Yik

1A Chau Ho Shen

1B Lo Yi Nok

1D Tang Cheuk Yin

 

P1
P2
P3
P4
P5
P6
地址: 新界將軍澳學林里8號
Address: 8 HOK LAM LANE TSEUNG KWAN O
電話(Tel): 27061336
傳真(Fax): 27069336
Powered by Friendly Portal System v10.17